Välkommen att lista ditt barn hos oss på Arninge Tandklinik

Ring oss så listar vi Ditt barn hos oss och kallar till en första undersökning vid 3 års ålder. Tillsammans kan vi ge ditt barn en bra start med friska tänder! 

NYHET! Gratis tandvård till och med det år du fyller 23

Riksdagen fattade beslut den 15 december 2016 om att höja åldern för gratis barn- och ungdomstandvård till och med det år du fyller 23 år. Höjningen kommer att ske i tre etapper: 2017 höjdes åldersgränsen för fri tandvård till 21 år, 2018 till 22 år och 2019 till 23 år.

Förenklat innebär detta att om du är född:

1996 får du återigen gratis tand till och med den sista december det år du fyller 23 år.

1997 får du gratis tandvård i 4 år till, till och med den sista december det år du fyller 23 år. 

1995 omfattas du inte av riksdagsbeslutet.