top of page

Välkommen att lista ditt barn hos oss på Arninge Tandklinik

Ring oss så listar vi Ditt barn hos oss och kallar till en första undersökning vid 3 års ålder. Tillsammans kan vi ge ditt barn en bra start med friska tänder! 

Gratis tandvård till och med det år du fyller 23

Riksdagen fattade beslut den 15 december 2016 om att höja åldern för gratis barn- och ungdomstandvård till och med det år du fyller 23 år.

Priser

Priser

bottom of page