top of page
Arningetandkliniks kvalitetsarbete

Arningetandkliniks kvalitetsarbete och patientsäkerhet ska säkerställa att allt  vårt arbete följer lagar och föreskrifter, och utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi följer regelverken för hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen med tillhörande föreskrifter.


Vi har genomfört ett internt diplomerings- och certifieringssystem som ser till att  verksamheten uppfyller myndigheternas krav.
I den årliga patientsäkerhetsberättelsen redogör vi för hur vi arbetar med att den kliniska kvalitén exempelvis med utrustningsregister.


Vi jobbar ständigt med vårt förbättringsarbete inom: Klinisk kvalitet, Patientsäkerhet, Arbetsmiljö samt Strålsäkerhet

bottom of page